مجموعه مقاله‌های سومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت معمولا انتهای سال توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران برگزار می‌شود. سومین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۲ با محوریت باز‌آفرینی الگو‌ها و رونق کسب‌وکار بانکی برگزار شد.

مجموعه مقاله‌های سومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
مجموعه مقاله‌های سومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت