برند کارفرمایی

  رویداد «برند کارفرمایی» از سلسله رویدادهای کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار است که با هدف بررسی چالش‌ها، الزامات و فرصت‌های سازمان‌ها برای ساخت، تقویت و حفظ برند کارفرمایی، انتقال تجربه و واکاوی مفاهیم کاربردی و کلیدی در این زمینه و تجلیل از مدیران پیشکسوت و تاثیرگذار کسب‌وکاری کشور در حوزه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی اولین دوره آن شهریور ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
  این رویداد مدیران مرتبط با برند کارفرمایی در کسب‌وکارهای مختلف ایرانی از جمله اکوسیستم نوآوری کشور را گرد هم آورد و شرایطی را فراهم کرد که بهترین‌ها و موثرترین تجربه‌ها به اشتراک گذاشته شود.

  از جمله موضوعات و محورهایی که در این رویداد مورد بررسی قرار گرفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بایدهای رقابت سالم کسب‌وکاری در حوزه منابع انسانی
  • مهاجرت و چالش‌‌های مدیران منابع انسانی
  • اکوسیستم نوآوری و شکل‌گیری یک فرهنگ جدید سازمانی
  • عدالت و امنیت جنسیتی در محیط کار
  • آموزش نیروی انسانی و آینده شرکت‌ها
  • برند کارفرمایی در زمانه بحران
  • خلق معنا یا خلق ثروت: رابطه برندها و انسان
  • کارفرمای ایرانی- برند ایرانی
  • نسل زد، پادفرهنگ و چالش‌های فراکسب‌وکاری