مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هر ساله توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود. هشتمین دوره این همایش زمستان سال ۱۳۹۷ با محوریت  فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده، رمزارزها، سامانه‌های پرداخت جایگزین، فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز، تقلب، پول‌شویی، کلاه‌برداری و روش‌های مقابله با آن و تحول دیجیتال برگزار شد. مجموعه مقالات هشتمین دوره همایش را می‌توانید از فین‌تک شاپ به صورت رایگان دانلود کنید.

مقاله‌های هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت