پایان بانکداری

۴۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان

شاید بهترین تعریفی که از این کتاب بتوان داشت و اتفاقا جزء اولین جملات آغازین کتاب هم هست، این است که کتاب پایان بانکداری به‌خوبی توضیح می‌دهد که چرا سیستم مالی بدون بانکداری یک سیستم مطلوب و امکان‌پذیر در عصر دیجیتال است.

با اینکه کتاب‌های بسیاری درباره بانکداری چاپ شده، اما کتاب پایان بانکداری، ماجرایی متفاوت نسبت به دیگر کتاب‌ها دارد. اول اینکه این کتاب تکنیک‌های مالی اساسی را که برای همه اشکال بانکی رایج است، به‌خوبی نشان می‌دهد؛ چه در دورانی که کارهای بانکی از طریق زرگرها انجام می‌شد و چه امروزه که این کارها توسط مدیران بانکی و در بانک‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

دوم اینکه این کتاب مفاهیم روشن و قابل دسترسی از بانکداری سایه در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد و سوم که مهم‌ترین علت این تمایز است، اینکه کتاب پایان بانکداری تکرار مکررات نمی‌کند و اصلاحات پیشنهادی قدیمی را دوباره به خورد خواننده نمی‌دهد و به‌جایش از ایده‌های جدید و شهودی صحبت می‌کند که چگونگی تطبیق سیستم مالی با عصر دیجیتال را به‌خوبی بیان می‌کند.

در این کتاب سعی شده بانکداری را به‌نوعی کالبدشکافی و به ساختار و عملکرد داخلی آن دست پیدا کنند و نویسندگان این کتاب سعی کرده‌اند که در سه بخش، به‌خوبی توضیح دهند که بانکداری چطور سیستم مالی ما را نابود کرد و چرا دیگر نمی‌شود چاره‌ای برای حال خراب بانکداری اندیشید.

[دانلود فهرست، مقدمه و فصل‌هایی از کتاب]

پایان بانکداری
۴۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید