هفته‌نامه کارنگ (شماره ۱۱۴)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

  • حمله سایبری دیگری علیه نهادهای دولتی در کشور
  • تیمور ستارزاده، مدیرعامل شرکت سلریار از خدمات این مجموعه برای فروشنده های دیجی کالا می گوید
  • مبارزه با بحران های زیست محیطی یا رقابت با خودروسازان بزرگ؟
  • دروغ های دردسرساز کاربران ایرانی درباره هویت شان
  • گزارشی درباره حمله به یک صرافی رمزارزی که بیشترین کاربران آن را ایرانی ها تشکیل می دادند

[دانلود فایل نمونه هفته‌نامه کارنگ – شماره ۱۱۴]

هفته‌نامه کارنگ (شماره ۱۱۴)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید