محرک‌های ریسک نقدینگی و مدل‌های کسب‌وکار بانکی

۱۰,۰۰۰ تومان

بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ آسیب‌پذیری بانک‌ها در برابر ریسک نقدینگی و پیامدهای مدل‌های کسب‌وکاری بانکی را  برجسته کرد. در این دوره‌ شناسایی روش مدیریت ریسک مناسب برای مدل‌های کسب‌‌وکاری مختلف چالش‌برانگیز بود.

این مطالعه نقدینگی بانکی را با استفاده از شاخص جدیدی تحلیل می‌کند که در مورد مدل‌های کسب‌وکاری بانکی مختلفی استفاده شده است. این پژوهش به دنبال گسترش مطالعات مربوط به ریسک نقدینگی در مجموعه داده نامتوازنی از ۴۸۸۴ بانک اتحادیه اروپا در طول دوره‌ای خاص در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ است.

گزارش «محرک‌های ریسک نقدینگی و مدل‌های کسب‌وکار بانکی» توسط راه پرداخت به فارسی ترجمه و بازطراحی شده و با حمایت شرکت حصین منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

محرک‌های ریسک نقدینگی و مدل‌های کسب‌وکار بانکی