سیستم‌های یکپارچه بانکی در دنیای ابری

۱۰,۰۰۰ تومان

شاید بانک‌ها برای ماندگاری طراحی شده باشند اما امروزه باید تغییر کنند و انتخاب مسیر همیشگی بزرگترین ریسکی است که به جان می‌خرند. آمارها نشان می‌دهد که اگر نهادهای مالی دارای ساختار موروثی نتوانند تکامل پیدا کنند، تا سال ۲۰۲۵ سودشان تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد. همین رقم باید انگیزه‌ای برای نهادهای قدیمی باشد تا برای رشد و پایداری به شیوه‌هایی به‌غیر از شیوه‌های مرسوم روی بیاورند. چالشگرها که بیشتر شامل استارت‌آپ‌ها و اسپین‌آف‌ها می‌شوند، رویکردی کاملا تازه را به چالش‌های زیرساخت یکپارچه بانکی اتخاذ کرده‌اند. این شرکت‌ها سیستم‌ها را در ابر پیاده‌سازی می‌کنند، به‌جای سفارشی‌سازی پیکربندی می‌کنند و به‌جای عرضه نسخه‌های بزرگ و پرریسک از رویکرد بهبود پیوسته پیروی می‌کنند.
این وایت‌پیپر، گزارشی است از شرکت بین‌المللی «مامبو» و به این موضوع می‌پردازد که بانک‌ها باید نسبت به انتخاب‌هایشان در زمینه سیستم‌های یکپارچه بانکی چه رویکردی داشته باشند و بانک‌های قدیمی چطور می‌توانند با استقبال از فناوری‌های جدید چابک شوند.

سیستم‌های یکپارچه بانکی در دنیای ابری