بازسازی دیجیتال و چگونگی انجام آن

۰ تومان

در بسیاری از شرکت‌ها، بحث گرایش به سمت دنیای دیجیتال و دیجیتالی‌شدن، تغییرات عمیقی را به وجود آورده است. اکنون نیز مبحث جدیدی که بین مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود دارد این است که  چگونه می‌توان پیش از آن‌که خیلی دیر شود، به سمت دیجیتالی‌شدن حرکت کرد. زمان در حال گذر است و فرصت‌ها از دست خواهند رفت. تحقیقات و تجربیات نشان می‌دهند که سازمان‌هایی که به سمت دیجیتالی‌شدن حرکت نکرده‌اند، با اینکه بسیار دست و پا زده‌اند و تلاش کرده‌اند اما نتوانستند در رقابت باقی بمانند.

در عمل، این بدان معنا است که ایجاد تغییر اساسی و بنیادین در نحوه‌ی کار و عملیات سازمان باعث خواهد شد تا مدل عملیاتی دیگری به وجود آید که بر اساس فناوری‌ها و قابلیت‌های دیجیتال استوار بوده و کار می‌کند. مدرنیزه‌کردن فناوری اطلاعات، بخشی از این انتقال به سمت دیجیتالی‌شدن است که برای سازمان، این امکان را فراهم می‌کند تا بتواند نوآوری و بهبود در سازمان را سرعت بخشد. این بخش از انتقال، بسیار مهم و حیاتی است ولی معمولا به خوبی درک نمی‌شود. سایر کارهایی که در حین این انتقال باید انجام شوند، عبارتند از ایجاد یک فرهنگ‌ برای امور دیجیتالی و همچنین توسعه‌ی قابلیت‌هایی که امکان یکپارچه‌سازی عمیق‌تر هم برای سیستم‌های داخلی و هم برای سیستم‌های خارجی را فراهم می‌آورند.

مطالبی که ارائه خواهد شد، گزیده‌ای از آخرین تفکرات و نظرات ما نسبت به نحوه‌ی پیاده‌سازی تغییرات اساسی و موفق در سازمان‌ها به سمت دیجیتالی‌شدن است.

بازسازی دیجیتال و چگونگی انجام آن