آیا برای آینده آماده هستید؟

۰ تومان

اکنون دیگر کلمه‌ی «دیجیتالی» در میان مصرف‌کنندگان، کهنه شده است. به‌زودی برای تشکیلات تجاری هم چنین اتفاقی می‌افتد. نیازی نیست که از خودتان به‌عنوان یک «کسب‌وکار دیجیتالی» یاد کنید؛ چون اگر هنوز سر پا هستید، دیجیتالی بودن شما بدیهی است. وقتی همه‌ی کسب‌وکارها در نهایت به کسب‌وکار دیجیتالی بدل شوند، بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ تغییرات مداوم، برهم خوردن فرضیات و اختلال در کسب‌وکار و جامعه‌ی امروز، اموری عادی شده‌اند و دیگر اتفاقاتی استثنایی نیستند. هر چقدر هم که پیش برویم، این نشانه‌ها سرعت گرفته و افزایش می‌یابند. سرعت برق‌آسای «تغییر» ناشی از فناوری، ما را از عصر دیجیتالی به‌سمت واقعیت جدیدی هدایت می‌کند؛ واقعیتی که به آن دنیای پسا-دیجیتالی می‌گوییم.

چشم‌انداز فناوری ۲۰۱۹ شرکت اکسنچر، مسیر جسورانه و پیچیده‌ای را ترسیم می‌کند که کسب‌وکارها در سال‌های آتی با آن مواجه خواهند شد؛ چراکه فناوری‌های دیجیتالی پخته‌تر می‌شوند و موج بعدی فناوری‌های قدرتمند، عصر جدیدی را به ارمغان می‌آورد.

آیا برای آینده آماده هستید؟