آینده دیجیتال مشترک ما

۰ تومان

دیجیتالی‌سازی، شکل جدیدی به قراردادهای اجتماعی می‌دهد و در روابط بین افراد، دولت‌، مردم و کسب‌وکارها تحول ایجاد می‌کند.

از دیدگاه کسب‌وکاری، دیجیتالی‌سازی موانع ورود به بازار را کاهش می‌دهد و امکان ظهور مدل کسب‌وکارهای جدیدی را فراهم می‌کند که در شیوه کار شرکت‌های متصدی سنتی تحول ایجاد می‌کنند. دیجیتالی‌سازی از طریق روش‌هایی که هنوز به طور کامل تعیین نشده‌اند، شیوه کاری کسب‌وکارها، بخش‌ها و نقش شرکت‌ها را تغییر خواهد داد. مدل‌های کسب‌وکاری به سرعت تکامل خواهند یافت و اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌های میان صنعتی نیز در حال ظهور هستند. به منظور مدیریت تحول دیجیتال، کسب‌وکارها باید رویکرد مسئولانه‌ای را در پیش بگیرند.

در مقاله حاضر، تلاش شده تا با ارائه یک چارچوب، به بررسی نحوه تفکر در مورد تاثیرات پنج پیشرفت جدید دیجیتالی پرداخته شود. این پنج پیشرفت عبارتند از: مقاومت سایبری، حفظ حریم شخصی داده‌ها، اینترنت اشیا، بلاکچین و هوش مصنوعی.

آینده دیجیتال مشترک ما