OKR چیست و چگونه به شیوه‌ی درست پیاده‌سازی می‌شود؟

۰ تومان

OKR مخفف عبارت Objectives and Key Results است که با استفاده از آن می‌توانیم اهداف تیم‌ها و افراد مختلف سازمان در تمام سطوح را به اهداف سطح بالای سازمان مرتبط کنیم. به این ترتیب شما در هر کجای سازمان و در هر پستی که باشید می‌دانید که هدف کاری و انتظار سازمان از شما در بازه‌های زمانی مختلف چیست. به‌علاوه‌ با به‌کارگیری OKR می‌توان میزان دستیابی سازمان و تیم‌های مختلف به اهداف تعیین شده را به‌طور کامل رصد کرد و به‌خوبی جلوی انحراف فعالیت افراد و تیم‌ها از مسیر اهداف سازمان را گرفت.

شرکت ابر آروان با تهیه این کتابچه الکترونیکی تلاش کرده است که ساختار OKR‌ و شیوه‌ی پیاده‌سازی آن به همراه نمونه‌های کاربردی متنوع را شرح دهد.

OKR چیست و چگونه به شیوه‌ی درست پیاده‌سازی می‌شود؟

۰ تومان