۱۰ روند مهم امنیت سایبری در سال ۲۰۲۰

۱۰,۰۰۰ تومان

فهرست روندهای امنیت سایبری سال ۲۰۲۰ بدین منظور تهیه شده تا شما به کمک آن بتوانید تصمیمات صحیحی برای شرکت یا کسب‌وکارتان بگیرید. گام اول این است که فناوری مناسب را انتخاب کنید. هرچه آمادگی بیشتری در مقابل تهدیدهای مهم امنیت سایبری سال ۲۰۲۰ داشته باشید به همان اندازه بازدهی بالاتری خواهید داشت و در میدان رقابت جلو خواهید افتاد.

گزارش «۱۰ روند مهم امنیت سایبری در سال ۲۰۲۰» توسط راه پرداخت به فارسی ترجمه و بازطراحی شده و با حمایت شرکت حصین منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

۱۰ روند مهم امنیت سایبری در سال ۲۰۲۰