مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران

۰ تومان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۷ گزارشی را به درخواست ابوالفضل ابوترابی نماینده اصفهان و محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان تهیه کرده و در آن به معرفی ارزهای رمزنگاری شده پرداخته شده و سپس چالش‌ها و فرصت‌های این ارزها در اقتصاد مورد کاوش قرار گرفته و در پایان با نگاهی به وضعیت قانونگذاری در سایر کشورها، چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی ارزهای رمزنگاری شده و نهاد مسئول مربوطه آن طراحی شده است.

مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران