گسست بانک‌ها

۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب دیگری از برت کینگ به زبان فارسی. گسست بانک‌ها: نوآورها، ساختارشکن‌ها و استراتژیست‌ها بانکداری را از نو می‌سازند نام کتابی است به قلم برت کینگ که نسخه فارسی آن را گروه رسانه‌ای شفق منتشر کرده است. برت کینگ در کتاب‌های قبلی‌اش هم به تغییر فضای بانکداری می‌پردازد اما موضوع کتاب گسست بانک‌ها دقیقاً تحول در بانکداری است. در گسست بانک‌ها او با اشاره به چالش‌هایی که در دنیای جدید، بانک‌ها با آن مواجه هستند به بررسی فرصت‌هایی می‌پردازد که از آن طریق می‌توانند خود را از گسستن نجات دهند.

چاپ اول کتاب گسست بانک‌ها تمام شده است و شما می‌توانید نسخه الکترونیکی (ePUB) این کتاب را از طریق طاقچه و یا همین صفحه بخرید.

گسست بانک‌ها
۱۹,۵۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید