کتاب راه‌کار شماره3: بانک و بانکداری

۰ تومان

کتاب راه‌کار تلاشی است برای آموزش مدیران حرفه‌ای و یادآوری موضوعاتی که ممکن است در انبوه مسائل روزمره فراموش شوند. مجموعه کتاب‌های راه‌کار هر شماره یک موضوع را برمی‌گزیند و تلاش می‌کند با ارائه متن‌های قوی آن موضوع را برای مخاطبان خود بشکافد. انتظار می‌رود این نشریه بتواند دیدگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. اینجا به سراغ ایده‌ها رفتیم و تلاش کردیم مهم‌ترین ایده‌هایی را که فکر می‌کنیم مدیر امروزی باید بداند، با کمترین تعداد کلمات ممکن به او منتقل کنیم. کتاب راه‌کار تلاشی است برای آموزش مدیران حرفه‌ای و یادآوری موضوعاتی که ممکن است در انبوه مسائل روزمره فراموش شوند.

شماره سوم از مجموعه کتاب‌های راه‌کار که خلاصه‌ای از 14 کتاب مهم در زمینه بانک و بانکداری است، به تفکر ناب در بانکداری، وحشت در دنیای بانکداری و آنچه پشت‌سر گذاشته‌ایم، اهمیت کارت‌های پلاستیکی پرداخت، بانکداری خرد و نیاز به تغییر پرداخته است. برای هرکدام از مطالب نیز به سراغ یک کتاب رفته و کل کتاب را خلاصه کرده‌ایم. خواندن این خلاصه‌ها و این کتاب‌ها به کسی بانکداری را آموزش نمی‌دهد؛ کار این مجموعه این است که مدیر حرفه‌ای را آگاه‌تر کند و به او نشان دهد که چه تلاش‌های فکری درباره بانکداری در حال وقوع است. آگاهی از این دستاوردهای فکری به مدیر حرفه‌ای کمک می‌کند سررشته امور را در دست بگیرد و خودش را برای آموختن آماده‌تر کند.

دانلود فایل نمونه

کتاب راه‌کار شماره3: بانک و بانکداری
۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید