بانکداری احساسی

۴۵,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومان

بانکداری و احساس؟ چه ترکیب عجیبی!  اصلا با چه چسبی می‌توان این دو واژه را به هم چسباند؟ تا امروز کسی صحبتی از احساس در بانکداری نکرده بود؛ حالا چرا یک نفر باید پیدا شود و بگوید بانکداری احساسی؟ به نظر می‌رسد یک بانکدار به آخرین چیزی که نیاز دارد احساس باشد.

هرچند در سال‌های گذشته احساس وارد بسیاری از صنایع شده ولی بانکداری از آخرین قلعه‌های فتح نشده بود. حالا احساس راه خودش را به سوی بانکداری هم باز کرده است. وقتی یک بانکدار می‌گوید که باید روی مشتری تمرکز کنیم یعنی این که احساس وارد بانکداری شده است. برخلاف تصور ترکیب احساس و بانکداری یک معجون فوق‌العاده خوشمزه است! اگر یک بانکدار نتایج ورود احساس به بانکداری را لمس کند بعید است که هیچ گاه به بانکداری بدون احساس فکر هم بکند.

خانم دوئنا بلامستروم در این کتاب از چیزهای ظاهرا بدیهی می‌گوید؛ چیزهایی که فراموش شده‌اند و در هیاهوی فناوری و نوآوری گم شده‌اند. کتاب بانکداری احساسی فرصتی است برای توسعه بانکداری و نجات آن از مسیر تباهی!

[دانلود فهرست، مقدمه و فصل‌هایی از کتاب]

بانکداری احساسی
۴۵,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید