کتابچه جامع الزامات پرداخت‌یاری

۰ تومان

با به رسمیت شناخته شدن کسب‌وکاری نوین در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک کشور تحت عنوان «پرداخت یاری» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که به منظور تسهیل دسترسی پذیرندگان به خدمات درگاه پرداخت اینترنتی ایجاد شده است، ارائه الزامات حاکم بر این کسب‌وکار امری ضروری است. متقاضیان ارائه خدمات پرداخت در قالب کسب وکار «پرداخت یاری»، «پرداخت یار» و متقاضیان استفاده از این خدمات «پذیرندگان پشتیبانی شده» نامیده می‌شوند.

الزامات مندرج در این کتابچه بر اساس دو سند بالادستی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یعنی سند «سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی» و سند «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» تدوین شده و به منظور حفظ یکپارچگی مستندات و الزامات این حوزه، محتوای هر دو سند عینا در دو فصل اول و دوم این کتابچه منعکس شده است.

دانلود فایل راهنمای پرداخت یاری

کتابچه جامع الزامات پرداخت‌یاری