کتابچه‌های آموزشی فرابورس ایران

شرکت فرابورس ایران در سری کتابچه‌های آموزشی خود در مورد «معرفی اوراق رهنی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و قابل معامله، صندوق سرمایه‌گذازی زمین و ساختمان، بازار داریی فکری، اسناد خزانه اسلامی، راهنمای پذیره‌نویسی اوراق مشارکت و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط» پرداخته است.
در اینجا ما همه کتابچه‌های آموزشی فرابورس را گردآوری کردیم و شما می‌توانید به صورت جداگانه این کتابچه‌ها را دانلود کنید.