پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۸

۸۰,۰۰۰ تومان

اولین شماره ماهنامه عصر تراکنش تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد. در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۱ شماره از این ماهنامه چاپ و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. پکیج آرشیو نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۸ شامل شماره‌های ۲۱ تا ۳۱-۳۲ این نشریه است. اگر این شماره‌های ماهنامه را در آرشیوتان ندارید می‌توانید با خرید این پکیج آرشیو خود را کامل کنید.

پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۸