پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۶

۶۰,۰۰۰ تومان

اولین شماره ماهنامه عصر تراکنش تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد. در این سال در مجموع ۹ شماره از این ماهنامه چاپ و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. پکیج آرشیو نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۶ شامل شماره‌های ۱ تا ۹ این نشریه است. اگر این شماره‌های ماهنامه را در آرشیوتان ندارید می‌توانید با خرید این پکیج آرشیو خود را کامل کنید.

 

پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۶

۶۰,۰۰۰ تومان