پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۶

۶۰,۰۰۰ تومان

اولین شماره ماهنامه عصر تراکنش تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد. در این سال در مجموع ۹ شماره از این ماهنامه چاپ و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. پکیج آرشیو نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۶ شامل شماره‌های ۱ تا ۹ این نشریه است. اگر این شماره‌های ماهنامه را در آرشیوتان ندارید می‌توانید با خرید این پکیج آرشیو خود را کامل کنید.

 

پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۶