پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۷

۸۰,۰۰۰ تومان

اولین شماره ماهنامه عصر تراکنش تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد. در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۱ شماره از این ماهنامه چاپ و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. پکیج آرشیو نسخه الکتروینکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۷ شامل شماره‌های ۱۰ تا ۲۰ این نشریه است. اگر این شماره‌های ماهنامه را در آرشیوتان ندارید می‌توانید با خرید این پکیج آرشیو خود را کامل کنید.

 

پکیج نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش سال ۱۳۹۷