ویژه‌نامه گزارش پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هر سال توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود. پنجمین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۴ با محوریت نظام‌های پرداخت، صنعت بانکداری، زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال، هوش تجاری و داده‌کاوی برگزار شد. ویژه‌نامه گزارش بعد از برگزاری پنجمین دوره همایش را می‌توانید از فین‌تک شاپ به صورت رایگان دانلود کنید.

ویژه‌نامه گزارش پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت