ویژه‌نامه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

ویژه‌نامه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هر سال همزمان با این همایش توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود. پنجمین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۴ با محوریت نظام‌های پرداخت، صنعت بانکداری، زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال، هوش تجاری و داده‌کاوی برگزار شد. ویژه‌نامه پنجمین دوره همایش را می‌توانید از فین‌تک شاپ به صورت رایگان دانلود کنید.

ویژه‌نامه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک
ویژه‌نامه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت