ویژه‌نامه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

ویژه‌نامه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هر سال همزمان با این همایش توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود. هفتمین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۶ با محوریت بازیگران جدید و کارایی در کسب‌وکار مالی برگزار شد. ویژه‌نامه هفتمین دوره همایش را می‌توانید از فین‌تک شاپ به صورت رایگان دانلود کنید.

ویژه‌نامه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک
ویژه‌نامه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان