ویژه‌نامه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

ویژه‌نامه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هر سال همزمان با این همایش توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود. هشتمین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۷ با محوریت فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده، رمزارزها، سامانه‌های پرداخت جایگزین، فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز، تقلب، پول‌شویی، کلاه‌برداری و روش‌های مقابله با آن و تحول دیجیتال برگزار شد. ویژه‌نامه هشتمین دوره همایش را می‌توانید از فین‌تک شاپ به صورت رایگان دانلود کنید.

ویژه‌نامه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک
ویژه‌نامه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت