ویژه‌نامه رایان پارسی

۰ تومان

 

ماهنامه شماره ۴۶ عصر تراکنش همراه با یک ویژه‌نامه منتشر شد. این ویژه‌نامه که ۲۴ صفحه دارد، به معرفی شرکتی پرداخته بود که سال‌هاست در حوزه پرداخت فعالیت می‌کند. شرکت اندیشه هوشمند رایان پارسی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ با هدف ارائه و توسعه خدمات نوین آغاز کرد و در سال ۱۳۹۱ به ثبت رسید. هرچند بسیاری رایان پارسی را به‌عنوان شرکتی فعال در حوزه پرداخت می‌شناسند، اما این شرکت پا را فراتر از این حوزه گذاشته و در حوزه‌هایی مانند صنعت نفت هم ورود کرده است. در این راستا رایان پارسی توانسته که سیستم سوپروایزری صادرات نفت را راه‌اندازی کند که تاکنون در ایران نمونه‌ای نداشته است.

ویژه‌نامه رایان پارسی از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به تاریخچه این شرکت و فعالیتی که تاکنون داشته اشاره شده است. بخش دوم گزارشی در خصوص تجربه یک روز کاری با کارکنان رایان پارسی آورده شده و در بخش سوم محصولات ارائه شده این شرکت معرفی شده‌اند.

ویژه‌نامه رایان پارسی