ویژه‌نامه دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

ویژه‌نامه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هر سال همزمان با این همایش توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود. دومین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۱ با محوریت بانکداری آینده، توسعه زیرساخت‌ها و استاندارد‌ها، تنظیم مقررات، نظارت و پایش ریسک، توسعه محصولات، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شد. ویژه‌نامه سومین دوره همایش را می‌توانید از فین‌تک شاپ به صورت رایگان دانلود کنید.

ویژه‌نامه دومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک
ویژه‌نامه دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت