وضعیت بانک‌های اسلامی در جهان

۰ تومان

بانکداری اسلامی پس از بحران مالی در جهان با داشتن ویژگی‌هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تاکید بر قراردادهای واقعی و برقراری ارتباط میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد توانسته است جایگزین مطمئن و خوبی برای بانکداری متعارف باشد و تمایل به آن در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای مسلمان و غیرمسلمان نیز به سرعت در حال افزایش است. در حال حاضر، بانکداری اسلامی صنعتی رو به رشد محسوب شده و و ایران، مالزی، عربستان و امارات متحده‌عربی به ترتیب بیشترین دارایی‌های منطبق بر شریعت را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به توسعه ایده بانکداری اسلامی و ضرورت پایش مستمر وضعیت این صنعت، گزارش حاضر تلاش می‌کند با ارائه تصویری جامع از صنعت بانکداری اسلامی در جهان به بررسی تغییرات و تحولات اخیر در این صنعت بپردازد.

وضعیت بانک‌های اسلامی در جهان