هویت دیجیتال

۱۰,۰۰۰ تومان

در ژانویه سال ۲۰۱۶ یوبی‌اس مقاله‌ای را برای نشست مجمع جهانی اقتصاد در مورد فرا رسیدن چهارمین انقلاب صنعتی منتشر و در آن پیشنهاد کرد که اگر سه انقلاب صنعتی نخست، ما را از موتورهای بخار به تولید انبوه و از آن به سمت فناوری اطلاعات مدرن و ارتباطات انتقال داد، این عصر جدید برای ما دنیایی از اتوماسیون و اتصال به ارمغان خواهد آورد. مانند سه انقلاب نخست، این انقلاب نیز دگرگونی‌های بنیادینی در پی خواهد داشت.

از آن زمان، فرا رسیدن چهارمین انقلاب صنعتی را با جزئیات بیشتر و از زوایای مختلف بررسی کرده‌ است.

هویت دیجیتال