هفته‌نامه کارنگ (شماره 93)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

• اکوسیستم احیا می‌شود،‌ گفت‌وگو با رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی
• کسب‌و‌کارها از حقوق خود آگاه نیستند،‌ گفتوگو با محمدجعفر نعناکار وکیل پایهیک دادگستری
• نظر فعالان حوزه رمزارز درباره دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته ویژه ارزهای دیجیتال
• کمک به شبکه و افزایش دارایی، گفت‌وگو با علی خویی، مدیر محصول استیکینگ نوبیتکس
• بررسی بیلبورد «منم کامان می‌زنم»
• تعدیل نیمی از نیروهای کلاب هاوس
• تصمیم به‌موقع اردوغان برای صنعت خودروسازی ترکیه

[بخشی ازهفته‌نامه کارنگ شماره نود و سوم]

هفته‌نامه کارنگ (شماره 93)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید