هفته‌نامه کارنگ (شماره 90)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

هفته‌نامه کارنگ با تاکید بر اقتصاد نوآوری به اخبار و تحولات کسب‌وکارها و شرکت‌های نوآور

  • راهکار عبور از انسداد و چرخه‌های ناامیدی
  • 1401 و همه سناریو‌های کسب‌وکارهای احتمالی برای اکوسیستم نوآوری
  • زنان نوآور در حوزه کسب‌وکار و آنچه در سال 1401 بر آنها رفت
  • سال پرخبر: از طرح صیانت تا خاموشی اینترنت
  • لجستیک و آنچه در سال 1401 بر آنها گذشت
  • استارتاپ‌ها می‌توانند مستقل از حاکمیت باشند؟
  • حاکمیت، کسب‌وکارها و اینترنت: یک رابطه ناقص!
  • امکان اندیشیدن به آینده
  • حوزه سلامت و آنچه در سال 1401 بر آنها گذشت

 

هفته‌نامه کارنگ (شماره 90)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید