هفته‌نامه کارنگ (شماره 111)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

  • ایرانسل، انتخاب و دیجی کالا ؛ برنده تندیس برندکارفرمایی
  • هدف گیمیفیکیشن افزایش دلبستگی شغلی است
  • افرادی را استخدام کنید که به کنترل نیازی ندارند
  • آیا نسل زد واقعا بحران آینده است؟
  • اهمیت مسیر شغلی مشخص در سازمان ها

[دانلود فایل نمونه هفته‌نامه کارنگ – شماره 111]

هفته‌نامه کارنگ (شماره 111)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید