هفته‌نامه کارنگ (شماره 103)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

  • نگاهی به آسیبی که خدمات مرجوعی رایگان خرده فروشان به محیط زیست وارد می کند
  • روز ملی فناوری فرصتی است برای مرور فقدان ها و راهی که آمده ایم
  • در روزهای تحریم حمایت از تولیدکنندگان داخلی دریغ نشود
  • تشکیل کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت در مرکز ملی فضای مجازی
  • نشست خبری سازمان نصر تهران درباره روز فناوری اطلاعات و جزئیات رویداد آن برگزار شد

[دانلود فایل نمونه هفته‌نامه کارنگ – شماره 103]

 

هفته‌نامه کارنگ (شماره 103)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید