هفته‌نامه کارنگ (شماره ۱۱۵)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

  • فقط مالکان ملک حق درج آگهی دارند
  • جدید ترین مصوبات مجلس برای نظام بانکی در حاشیه بررسی برنامه هفتم
  • مدیر ارشد طراحی محصول سیمرغ تجارت، از عوامل مؤثر در روند طراحی سرویس بانکی می گوید
  • مدیرعامل نوبیتکس می گوید از نظر ویژگی های پایه تفاوتی بین پلتفرم های داخلی و خارجی وجود ندارد
  • قوانین ساخت و کاربرد تابلوهای راهنمایی در قرن بیستم

[دانلود فایل نمونه هفته‌نامه کارنگ – شماره ۱۱۵]

هفته‌نامه کارنگ (شماره ۱۱۵)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید