هفته‌نامه رمزارز (شماره ۳۲)

۰ تومان

  • رمزارزهای مرحوم نصیب چه کسی می‌شود؛ موضوع ارث در رمزارزها و انتقال دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ فرایند پیچیده‌ایی است
  • اولین قانون؛ وزیر اقتصاد می‌گوید ارکان مختلف دولت را قانع کرده‌اند که رمزارز چیز بدی نیست
  • اهمیت محتوا و رسانه تخصصی؛ گفت‌وگو با محمد آذرنیوار، سردبیر سایت ارزدیجیتال
  • یک اکوسیستم جهانی؛ بررسی ظرفیت توکن‌های یهادار (STO) با نگاهی به تجربه کشورهای مختلف
  • در انتظار انقلاب لایه دوم؛ سه پروژه جدید درلایه ۲اتریوم چه مسیری را می‌روند
  • پایان افسانه غرب‌وحشی؛ دوئل دولت آمریکاوکریپتو

[بخشی ازهفته‌نامه رمزارز شماره سی‌ودو]

هفته‌نامه رمزارز (شماره ۳۲)
۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید