هش‌گراف: پایان بلاکچین؟

۰ تومان

فناوری بلاکچین توجهات فراوانی را در سال‌های اخیر جلب کرده است. این فناوری، یک مجموعه زنجیره‌وار از اطلاعات است که با مکانیزم‌های امضای دیجیتال و هش‌گیری، غیرقابل‌تغییر می‌گردد. همچنین، دور از انتظار نیست که هش‌گراف آینده روشنی چه در صنعت و چه در مراکز پژوهشی داشته باشد. این گزارش که در پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده است، سعی شده مفهوم هش‌گراف را تبیین نموده، آن را با بلاکچین مقایسه نماید و در انتها نگاهی راهبردی به آینده این فناوری در کشور داشته باشد.

هش‌گراف: پایان بلاکچین؟