نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها

۰ تومان

در سال‌های اخیر شوک‌های افزایش نرخ ارز باعث افزایش قابل توجهی در قیمت‌های داخلی شده و از این طریق عملکرد سایر ارکان اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. لذا بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها (گذر نرخ ارز) بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که واکنش قیمت همه محصولات به رشد نرخ ارز یکسان نبوده است ضروری است که ناهمگنی واکنش قیمت‌های مختلف به تغییرات نرخ ارز در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این گزارش با استفاده از داده‌های قیمتی ۲۳۶۹ قلم کالا که توسط ۳۵۵ شرکت‌های بورسی و فرابورسی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ منتشر شده و همچنین پایگاه داده‌های ۷۳۴ قلم کالا و خدمات تشکیل‌دهنده شاخص قیمت تولیدکننده، عکس‌العمل قیمتی شرکت‌ها به تغییرات ارزی از دو بعد شدت و سرعت مورد ارزیابی قرار گرفته و به این موضوع پرداخته می‌شود که چه شرکت‌ها و محصولاتی بیشتر و سریع‌تر نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش می‌دهد.

نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها