معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران

۰ تومان

براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و …. تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات فعلی حاکم بر بازار سرمایه تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهی‌نامه‌ها خواهد بود.

در این کتاب به شرح هر یک از آزمون‌ها و گواهی‌نامه‌های مرتبط و همچنین کاربرد آنها برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی پرداخته شده است.

معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران