مدیریت آسیب‌پذیری از آ تا ی

۰ تومان

مشکل امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات، منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار سازمان، سلب اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران، همچنین کاهش درآمد و اختلال در فرآیندهای جاری آن می‌شود و حتی این روند می‌تواند باعث نابودی کسب‌وکار و سازمان شود.

مدیریت ریسک، در حوزه مدیریت کسب‌وکار و مدیریت سازمانی، اهمیت و جایگاه بسزایی دارد؛ چراکه به موازات گسترش بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در سازمان‌ها حوزه امنیت فناوری اطلاعات نیز با مخاطرات اساسی روبه‌رو شده است. به همین دلیل برای مدیریت بهینه و مواجهه شدن با این نوع مخاطرات، استانداردهای بین‌المللی همچون ISO 31000 تدوین و مطرح شده است.

هدف کتاب «مدیریت آسیب‌پذیری از آ تا ی»، آشنا ساختن متخصصان داخلی با آخرین روش‌ها و رهنمودهای حوزه مدیریت آسیب‌پذیری است.

مدیریت آسیب‌پذیری از آ تا ی