محاسبات عاطفی

۰ تومان

بسیاری از تحقیق‌های هوش مصنوعی، تنها بر روی جنبه‌های عقلانی تصمیم‌گیری متمرکز بوده است؛ تحقیقات نشان داده است که هیجان در تصمیم‌گیری، ادراک، یادگیری و بسیاری از مکانیزم‌های تفکر منطقی نقشی کلیدی بازی می‌کند. اگر بخواهیم که رایانه‌ها به طور کامل هوشمند باشند و به طور طبیعی با ما ارتباط برقرار کنند، باید قابلیت تشخیص، فهم، حتی داشتن و نمایش هیجان را به رایانه‌ها بدهیم.

در این گزارش پس از ارائه‌ی تعاریفی از مفاهیم مرتبط، به بررسی پروژه‌های انجام شده در دو گروه تحقیقاتی پیشتاز خارجی در حوزه محاسبات عاطفی در دانشگاه MIT و  شرکت مایکروسافت پرداخته می‌شود. سپس توضیحاتی از وضعیت این حوزه در ایران و سیاست‌گذاری‌های انجام شده ارائه خواهد شد.

محاسبات عاطفی