مجموعه مقاله‌های دومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت معمولا انتهای سال توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران برگزار می‌شود. دومین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۱ با محوریت بانکداری آینده، توسعه زیرساخت‌ها و استاندارد‌ها، تنظیم مقررات، نظارت و پایش ریسک، توسعه محصولات، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شد.

مجموعه مقاله‌های دومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت