قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

۰ تومان

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره است که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در دوم مهرماه سال ۱۳۷۶به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت شامل ۱۳ ماده و ۷ تبصره است.

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت