فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۶، پاییز ۱۳۸۴

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در شماره‌ ۴۶ (پاییز ۱۳۸۴) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • نگاهی به اقتصاد در پاییز ۱۳۸۴
  • ﺍﺛﺮهای ﺟﻬﺎنی ﺷﺪﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
فصلنامه روند، سال پانزدهم، شماره‌ ۴۶، پاییز ۱۳۸۴