سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران افق ۱۴۱۰

۰ تومان

بسیاری از اتفاقات مانند بحران اقتصادی، بیماری‌های فراگیر و رشد نفوذ گوشی‌های هوشمند موجب شد تا بسیاری از رویاها به واقعیت تبدیل شود. در ۱۰ سال گذشته هویت‌های حقوقی جدیدی در جغرافیاهای مختلف دنیا به وجود آمدند که هریک به‌نوبه خود با ارائه خدمات مالی و بانکی به‌صورت نوآورانه و با رویکردی متفاوت تعبیر بانک مجازی را تبیین کردند. همین تجربه‌های شکل گرفته باعث شد تا شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در گزارشی با عنوان «سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران افق ۱۴۱۰»، بعد از پرداختن به تجربه بانک مجازی در دنیا و دلیل شکل‌گیری آن در اقصی نقاط دنیا، به سراغ ایران برود تا ببیند چه تلاش‌های تاکنون در صنعت بانکداری با عینک بانکداری مجازی محقق شده است.

در این گزارش شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با نگاه عمیق به تجربه دنیای پیرامون بانک مجازی و همچنین بررسی ماموریت‌های بانک‌های مجازی و خاستگاه‌ آنها، وضعیت فعلی و آتی بانک مجازی در ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش به سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰) پرداخته و چهار سناریو محتمل یعنی آرمان‌شهر همینجاست، گرگ وال‌استریت، دود از کنده بلند می‌شه و بازگشت بروسلی را تبیین می‌کند.

سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران افق ۱۴۱۰