سلبریتی‌های مجازی

۰ تومان

بیش از  ۱۳ سال از آمدن تکنولوژی‌های وب ۲.۰۰ می‌گذرد و این تکنولوژی‌ها انقلابی در صنعت شهرت و فرهنگ شهرت ایجاد کرده‌اند. با این حال، در دانشگاه‌های ایران در این زمینه بسیار کم کار بوده‌اند و سیاست‌های ما درباره سلبریتی‌ها تا این نقطه چندان مطلوب نبوده و چشم انداز روشنی هم دیده نمی‌شود. متن حاضر تلاش می‌کند تا با پرداختن به یکی از  پدیده‌های اجتماعی و فرهنگیِ نوظهور در عصر فضای مجازی یعنی «سلبریتی‌های مجازی»، به فهم و درک ابعاد و وجوه مختلف آن برای جامعه علمی و سیاستی کشور کمک کند.

سلبریتی‌های مجازی