راهنمای بین‌المللی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری فناوری مالی

۱۰,۰۰۰ تومان

تنظیم‌گران در سراسر دنیا به‌سرعت به تکوین چشم‌انداز فناوری مالی (فین‌تک) واکنش نشان می‌دهند. محصولات مالی جدید یا نوظهور سرویس‌ها یا کانال‌های تحویل جدید ممکن است همه الزامات تنظیم‌گری را برآورده نسازند. برای حل این مسئله، تنظیم‌گران مالی سراسر دنیا، نظام‌های محیط آزمون تنظیم‌گری فناوری مالی را پیاده‌سازی کرده‌اند. در برخی حوزه‌های قضایی، اگرچه محیط آزمون ایجاد نشده است، تنظیم‌گران به دنبال ایجاد محیط تنظیم‌گری حمایتی‌اند، وقتی فناوری مالی نمی‌داند که نوآوری او الزامات تنظیم‌گری را رعایت می‌کند یا نه بستر محیط آزمون به آن فناوری مالی کمک می‌کند تا محصولات، خدمات و راه‌حل‌هایش را، تحت محیط تنظیم‌گری منعطف‌تری، در فضا و مدت‌زمانی کاملاً تعریف‌شده با توافق با تنظیم‌گران، در بازار آزمایش کند. این راهنما، نمایی کلی و مقایسه‌ای از بسترهای محیط آزمون تنظیم‌گری در سراسر دنیا ارائه می‌دهد که شامل مناطق آسیا-اقیانوسیه APAC  اروپا، خاورمیانه و آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی Americas  می‌شود. تعدادی از حوزه‌های قضایی مانند بلژیک، فیلیپین و آفریقای جنوبی دارای بستری شبیه محیط آزمون هستند یا محیط آزمون اختصاصی دارند، درحالی‌که آرژانتین و آلمان محیط آزمون رسمی ندارند.

راهنمای بین‌المللی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری فناوری مالی
۱۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید