درس‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای دولت

۱۰,۰۰۰ تومان

جذب نوآوری غیردولتی برای دولت آسان نیست. برخلاف نهادهای تجاری که به ساختارهای قانونی و مالی مثل سرمایه‌گذاری مشترک، ادغام و اکتساب دسترسی دارند، دولت‌ها برای بهره‌برداری از نوآوری خارجی باید روش‌های خلاقانه‌تری پیدا کنند.

گزارش اخیر دیلویت با عنوان «درس‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای دولت»، چهار مدل مشارکت یا به عبارت دیگر چهار استراتژی سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند که دولت‌ها می‌توانند با استفاده از آنها فناوری را جذب کنند و بعد توانایی‌های محوری‌ای را مطرح می‌کند که سازمان‌ه به‌عنوان بخشی از مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی به آنها نیاز دارند.

گزارش «درس‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای دولت» توسط راه پرداخت به فارسی ترجمه و بازطراحی شده و با حمایت شرکت ۱۰۰ استارت‌آپ منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

درس‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای دولت