درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی

۰ تومان

رشد و دسترسی به کلان‌داده‌ها تاثیرات عمیقی در علوم اجتماعی به همراه آورده است که موجب شده شاهد ظهور ابزارها و شیوه‌های جدیدی برای اندازه‌گیری پدیده‌های اجتماعی باشیم که نویدبخش نوعی انقلاب جدید در اندازه‌گیری است. همچنین، کلان‌داده‌ها و روش تحلیل آنها از حیث روش‌شناختی نوع جدیدی از مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار انسان را در علوم اجتماعی طرح می‌کنند. پرسش کانونی در این گونه مباحث آن است که آیا اساسا قرار است در علوم اجتماعی محاسباتی«پژوهش اجتماعی» از نو ابداع شود یا با برخی اصلاحات در روش‌های کلاسیک مواجه هستیم.

درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی