تغییرات اقلیمی

انسان اصلی‌ترین عامل گرم شدن کره زمین است و این گرما به طور نسبی در حال افزایش است. آیا راهکاری برای متوقف کردن آن وجود دارد؟ بیانکا نوگریدی در این کتاب علم تغییرات اقلیمی را تجزیه و تحلیل می‌کند و مروری اجمالی بر راهکارهای کاهش انتشار کربن دارد. فناوری‌های پیشرفته ممکن است اثرات آلایندگی تولید غذا و انرژی را کاهش دهد اما در این مسیر چالش‌هایی وجود دارد و نوگریدی در این کتاب به این چالش‌ها می‌پردازد. همچنین نگاهی شده به اقدامات و ابتکاراتی در راستای ایجاد صنعت و حمل‌ونقل سبز و اقتصاد طرح تجارت آلایندگی و کاربردهای مهندسی آب و هوا به منظور به دام انداختن گازهای گلخانه‌ای. در نهایت کتاب به یک سوال اصلی پاسخ می‌دهد: می‌توانیم قبل از آنکه خیلی دیر شود، از آینده خودمان محافظت کنیم؟