بلاکچین در عمل: امکان‌پذیر کردن حفاظت داده، تبعیت و رشد نیروی کار

۱۰,۰۰۰ تومان

مفهوم انقلابی کلان داده و انفجار فناوری تلفن‌های هوشمند، تهدیدهایی را برای افراد، کسب‌وکارها و دولت‌ها ایجاد کرده‌اند. همان‌طور که نمونه‌های نقض گسترده داده‌ در شرکت‌های بزرگ در سال‌های اخیر نشان داده است، داده‌های شخصی و سازمانی بیش از پیش در معرض نقض و دزدی هستند. به همین دلیل، نحوه مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌ها باید دوباره ارزیابی شود تا افراد، کسب‌وکارها و دولت‌ها در برابر تهدیدها ایمن شوند و از نقض‌های گسترده مشابه در آینده جلوگیری شود.

این مقاله پیاده‌سازی یک سیستم ذخیره‌سازی داده و مدیریت بلاک‌چین محور را به‌عنوان رویکردی مطلوب برای شرکت‌هایی پیشنهاد می‌کند که به‌دنبال مقابله با تهدیدهای مجازی عصر جدید هستند، این رویکرد همچنین می‌تواند از قوانین حفاظت داده بسط‌یافته پیروی کند و در ضمن نسل جدید کارمندها را جذب کند.

بلاکچین در عمل: امکان‌پذیر کردن حفاظت داده، تبعیت و رشد نیروی کار